• info@megamuhendislik.com.tr
  • +90 (312) 236 44 50

Entegre Yönetim Sistemi 

Ulaşım ve altyapı alanlarında etüt, proje, danışmanlık, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde faaliyet gösteren MEGA, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerini içeren Entegre Yönetim Sistemi’ni tüm faaliyetlerinde uygular ve bu sistemi sürekli geliştirerek müşterilerine yüksek kalitede hizmetler sunan, kaynakları etkin şekilde kullanan, insan ve doğa odaklı, çalışan memnuniyetini artırıcı, uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygun çözümler üretmeyi hedefler.

Kalite Yönetim Sistemi

MEGA müşteri beklentileri ve taleplerini açık ve eksiksiz olarak belirler, sözleşmelere yansıtır ve sunduğu hizmetlerde sürekli olarak bu beklentileri karşılamayı ve üstüne çıkmayı hedefler; etkin kontroller uygular ve mevcut eksiklikleri sürekli olarak iyileştirir.

Çevre Yönetim Sistemi

MEGA Sosyal sorumluluk bilinci ve sürdürülebilir gelişim felsefesiyle hareket eder, bugünün bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayan çözümlerin gelecek kuşakların yaşam hakkını riske atmayan, çevre dostu ve doğal kaynakları verimli kullanan çözümler olması gerektiğine inanır ve sunduğu tüm hizmetlerde bu prensiple hareket eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

MEGA stratejik hedeflere ulaşmak için çalışanların sağlık, güvenlik ve mutluluğunun birinci derecede önemli olduğuna inanarak ve sıfır iş kazası ve meslek hastalığı felsefesinden hareket ederek, gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği bilinç ve kültürünü oluşturur ve tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uymalarını sağlar.