• info@megamuhendislik.com.tr
 • +90 (312) 236 44 50

Proje İçeriği

Yapı denetimi ve kontrollüğü olarak; yüklenici firmaların avan veya uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, Yapıların, ruhsat ve ekleri ile yüklenici ile idare arasındaki sözleşmeye ve mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın, sözleşme, proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak. İdare tarafından onaylanan malzemeleri dışında imalat malzemelerinin kullanılmamasını denetlemek. Yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik şartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile idareye bildirmek. İşyerinde, çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre düzenlenmesi gereken sağlık güvenlik planına uygun olarak yapıldığını kontrol etmek ve gerekli tedbirlerin alınması için yapı yüklenicilerini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu İdareye ve gerekirse ilgili Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bildirmek. Zemin imalatlarını zemin etüt raporlarına göre yaptırmak, Zemin, malzeme ve imalata ilişkin (gerekirse deneyleri), şartname ve standartlara uygun olarak laboratuvarlarda yaptırmak. 

Proje Detayları

 • İş Veren:
  TOKİ
 • Proje Adı:
  Hakkari İli ve Mücavir Bölgelerindeki Askeri Tesislerin İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası 2 Paket Danışmanlık (Yapım İşi Kontrollüğü ve Yapı Denetimi) Hizmetleri İşi
 • Proje başlangıç ​​tarihi:
  2016-06-15
 • Proje bitiş ​​tarihi:
 • :

Önceki çalışmalarımız

Müşterilerimiz için yaptığımız tüm çalışmaları görün