• info@megamuhendislik.com.tr
 • +90 (312) 236 44 50

Kalite Güvencesi

MEGA’nın sunduğu Mühendislik ve Tasarım Hizmetleri arasında aşağıdakiler sayılabilir. 

 

  • Fizibilite Etüdleri
  • Topografik Harita ve Fotogrametrik Harita Yapımı
  • Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması
  • Çevresel Etki Değerlendirme
  • Hidrolojik Etüdler
  • Hidrolik Etüdler
  • Jeolojik ve Jeoteknik Etüdler, Saha ve Labaratuvar Çalısmaları
  • Trafik Etüdleri
  • Ön Proje, Uygulama Projeleri, vb.
  • Keşif ve Metraj
  • İhale Hizmetleri
  • İdare onaylarının alınması